Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

0 ÖVRIGT 00.1 BRUKEN I FINLAND 00.2 BRUKEN I SVERIGE 01 Blekinge & Bohuslän 02 Dalarna & Dalsland 03 Gästrikland & Halland 04 Hälsingland & Härjedalen 05 Jämtland & Medelpad 06 Norrbotten & Närke 07 Småland & Södermanland 08 Uppland & Värmland 09 Västerbotten & Västergötland 10 Västmanland & Ångermanland 11 Östergötland 12 BRUKSPATRONER, ÄGARE 13 SMEDER I SVERIGE 14 SÖK SMED & VALLONRÖTTER 14.1 Schager/Skager/Schauger 14.2 Qvarfordt 14.3 Hilpher-Hülpher 14.4 Gropp 14.5 Angerstein 15 ANTAVLOR 16 TYSKAR VID BRUKEN 17 VALLONER VID BRUKEN 18 GRUVOR 20 Hjälp med klurig text 30 Yrken vid bruken 55 HJÄLPMEDEL FÖR SLÄKTFORSKNING 80 OCH VAD ÄR DETTA? 85 BILDER Dagens skratt EFTERLYSNING Klotterplank Sajtstatistik
Järnbruk

Avskrift: Kungörelse (1819)

2010-12-27 22:53 #0 av: sw-s

Kungliga Majestäts och Rikets BergsCollegii Kungörelse, angående upphörande av den, genom Kungliga BergsCollegii Kungörelse den 17 juli 1810, Bruksägare lämnade rättighet, att tills vidare få nedlägga Stång- och Ämnesjärnssmiden, emot befrielse från därå under tiden belöpande Kronoutskylder; Given Stockholm den 12 juli 1819.

Vi President, Vice president i Kungliga Majestäts och Rikets BergsCollegium, Riddare av Kungliga Nordstjärneorden, Bergsråd och Assessorer, göre veterligt: Att sedan Kungliga Majestät, på sätt Kungliga BergsCollegii därom under den 17 juli 1810 utfärdade Kungörelse innehåller, i anledning av BruksSocitetens gjorda anhållan, och med avseende å den för Järnhanteringen dåvarande ofördelaktiga konjuktur, genom bristande avsättning av Järnet och dess därav förorsakade vanvärde, i Nåder funnit gott tillåta privilegierade Smidens nedläggning tills vidare, emot befrielse från Hammarskatt och övriga urskulder till Kungliga Majestät och Kronan under den tid de icke begagnas; Så har Kungliga Majestät, i anledning av Kungliga Kammar- och BergsCollegiernas samt Kungliga Statskontorets i detta ämne under den 26 nästlidna mars gjorda underdåniga hemställan, och enär de orsaker, vilka till förberörde Nådiga tillåtelse, numera icke äga rum, behagar genom Nidig Skrivelse av den 12 sistlidne maj förordna, det Kungliga BergsCollegii ovannämnde Kungörelse av den 17 juli 1810 om Smidesnedläggning tills vidare, såväl som Kungliga Collegii Kungörelse den 17 September 1810, om sättet att göra en, för tills vidare nedlagt Smide, inställd Härd, under vilotiden obrukbar, nu komma att till deras kraft och verkan upphöra, samt hädanefter, vid Stång- och Ämnesjärnssmidens nedläggande, förfaras, på sätt vanligt och tillåtet var, innan nyssberörda Kungörelser utfärdades; Dock att de Bruksägare vilkas Smiden med Kungliga BergsCollegii tillstånd ännu finnas inställda, emot befrielse från därå under tiden belöpande Kronoutskylder, må njuta en sådan tillåtelse tillgodo, intill dess att den, vid nedläggningens beviljande, bestämde tiden tilländalupit. Vilket allt, på Kungliga Majestäts Nådiga befallning, Kungliga BergsCollegium skolat härmed allmänneligen kungöra. Stockholm den 12 juli 1819.

På dragande kall och Ämbetes vägnar

B Sandels

B F Rothoff

C M Robson

A Lindersköld

Jacob Küsel

D W Tribler

P Lagerhjelm

 

A L Palm

Anmäl
2010-12-28 09:54 #1 av: [SvenA]

Inte kan det vara lätt för allmogen att förstå detta på den tiden hade jag inte varit gammal släktforskare så hade det inte gått att förstå alls

Jag har även varit verksam inom byråkratin en del så döärför har jag kanske lättare att förstå denna text

Anmäl
2010-12-28 13:08 #2 av: KingZap

Jisses vad de hade krånglat till språket, jag fick läsa om det säkert 10 gånger innan jag begrep vad de försökte säga.

 

Anmäl
2010-12-28 17:34 #3 av: sw-s

Ja, det är stor skillnad jämfört med Förordningarna, som jag tidigare skrivit av. Och ändå har jag även här moderniserat stavningen en smula (också lite taktiskt för att fler ska hitta hit, med hjälp av sökord).

 

Med dagens teknik hade vi bara behövt klippt och klistra i den tio år gamla texten. Det som gällde innan de två Kungörelserna från 1810, var nu åter giltigt.

 

Det klarnar lite för varje gång man läser igenom texten. Det talas om en lågkonjuktur, undrar om den var resultatet av Finlands självständighet från Sverige, 1809?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.