Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

0 ÖVRIGT 00.1 BRUKEN I FINLAND 00.2 BRUKEN I SVERIGE 01 Blekinge & Bohuslän 02 Dalarna & Dalsland 03 Gästrikland & Halland 04 Hälsingland & Härjedalen 05 Jämtland & Medelpad 06 Norrbotten & Närke 07 Småland & Södermanland 08 Uppland & Värmland 09 Västerbotten & Västergötland 10 Västmanland & Ångermanland 11 Östergötland 12 BRUKSPATRONER, ÄGARE 13 SMEDER I SVERIGE 14 SÖK SMED & VALLONRÖTTER 14.1 Schager/Skager/Schauger 14.2 Qvarfordt 14.3 Hilpher-Hülpher 14.4 Gropp 14.5 Angerstein 15 ANTAVLOR 16 TYSKAR VID BRUKEN 17 VALLONER VID BRUKEN 18 GRUVOR 20 Hjälp med klurig text 30 Yrken vid bruken 55 HJÄLPMEDEL FÖR SLÄKTFORSKNING 80 OCH VAD ÄR DETTA? 85 BILDER Dagens skratt EFTERLYSNING Klotterplank Sajtstatistik
Smeder

Allmogesmidet i Sverige

2010-01-06 14:21 #0 av: [SvenA]

Sverige var en stor producent av manufaktursmide. Under 1600-1800 talet och en stor exportör av bland annat liar som tillverkades i Dalarna.

Inom några av landets provinser, särskilt i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland, södra Närke och angränsande delar av Östergötland, Sjuhäradsbygden i Västergötland, vissa delar av Småland samt norra Skåne, har av gammalt och på sina ställen ända in i våra dagar av allmogen idkats en omfattande smidesslöjd, vars produkter fördes vida ikring inom riket och delvis även funna avnämare i utlandet.

Allmogesmide i Dalarna

Vad Dalarne särskilt angår, har dess särdeles mångsidiga bondesmide haft sina centra dels i Lima med därtill gränsande socknar och dels i Hedemoratrakten. Här som väl överallt annorstädes har smidet ursprungligen varit grundat på i orten framställt myrblästerjärn och av smederna själva tillverkat stål. Sedermera har ämnesjärnet, liksom ock i all synnerhet stålet, inköpts från närmast liggande bruk.

Tyvärr utgör allmogesmidet ett ganska outforskat kapitel i vår bergshanterings historia. Man vet sålunda i allmänhet intet om dess ålder och uppkomstsätt på de olika orterna och mycket ofullständig är den kännedom vi äga om de använda yrkesmetodernas utveckling, om de olika varuslag, som under skilda perioder tillverkades, om den med smidet förknippade handeln, liksom om tidpunkten för denna slöjdforms avtagande och nedläggning. Detta gäller i stort sett även om smidet i Dalarne. Tack vare bergsrådet Sven Rinmans intresse för dess bevarande och utveckling har man emellertid att tillgå en i flera hänseenden upplysande beskrivning av Dalasmidet, sådant det bedrevs år 1764. Det året utfördes nämligen på hans initiativ en officiell undersökning, vars resultat är bevarat i en del handlingar i Bergskollegiets m. fl. arkiv. Då det får anses angeläget att utforskningen av allmogesmidets historia snarast igångsättes, har jag velat bidraga därtill genom att göra de nämnda handlingarna i utdrag eller in extenso tillgängliga i tryck. Ändamålet med undersökningen var helt naturligt icke att blott beskriva det dåvarande läget, utan fastmera att framlägga förslag till förbättringar i detta läge i olika hänseenden. På grund härav är i handlingarna reformsynpunkten den dominerande och man får blott så att säga på köpet den ingående och bergshistoriskt värdefulla skildring av smidets tillstånd och svårigheter, som handlingarna innehålla.

Källa:

Undersökning gjord av Carl Sahlin

 

Anmäl
2010-01-06 14:27 #1 av: [SvenA]
dalaenas-allmogesmide.pdf

Hela undersökningen finns här i den bifogade PDF filen

Anmäl
2010-01-06 14:57 #2 av: chrissan

Intressant, Sven!

Anmäl
2010-01-06 15:24 #3 av: [SvenA]

Här kommer enprislista på en del varor den finns med i undersökningen

Priskurant på Hedemorasmiden år 1758.

Daler och öre

Läktspik per storhundra om 120 st . . 1:24 à 2:–

Tvebredd spik . . 1:08 ” 1:16

Kimfats-spik . 0:12 ” 0:16

Beslagsspik. 0:12

Skospik . 0:18 ” 0:24

Liar, 4 à 5 à 6 kvarter långa, per kvarter (=¼ al . 0:08 ” 0:10

Huggyxor per st . . 1:16 ” 1:24

Tälj. . . 5:– ” 6:–

Hästskor per gång (=4 stycken). 1:– ” 1:04

Söm per gång (=24 stycken) . . 0:06 ” 0:08

Skovelskor, 1 kvarter breda, per dussin. . 6:–

D:o 1½ kvarter breda, per dussin . . 6:24

D:o 2 kvarter breda, per dus . . . 9:–

Bössor med mässingsbeslag pe . . . 24:– ” 36

Det här är nycket intressamta saker då många av mina anfäder säker har varit med om detta eftersom de flesta var sneder i Hedemora trakten

Det är sådant här som man vill ha mera av

Anmäl
2010-01-06 19:35 #4 av: CarpetDiem

Sven!

Jättebra och intressant.
Bössor med mässingbeslag 24:-, jo jag tackar.

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2010-01-06 21:37 #5 av: [SvenA]

Tänk på att det inte är kronor man talar om heller så det skulle nog vara lägre om det hade varit kronotr

Anmäl
2010-01-07 16:19 #6 av: [SvenA]

Har ni några anfäder som har hållit på med detta smidesarbete så berätta gärna här om dem

Jag tror att många vill veta mer om de som höll på med detta smide

Det var lie smeder spiksmeder böss smeder

och säkert en hel del annat smidesarbete

berätta om alla dessa smeder vad ni vet om dessa

Anmäl