Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

0 ÖVRIGT 00.1 BRUKEN I FINLAND 00.2 BRUKEN I SVERIGE 01 Blekinge & Bohuslän 02 Dalarna & Dalsland 03 Gästrikland & Halland 04 Hälsingland & Härjedalen 05 Jämtland & Medelpad 06 Norrbotten & Närke 07 Småland & Södermanland 08 Uppland & Värmland 09 Västerbotten & Västergötland 10 Västmanland & Ångermanland 11 Östergötland 12 BRUKSPATRONER, ÄGARE 13 SMEDER I SVERIGE 14 SÖK SMED & VALLONRÖTTER 14.1 Schager/Skager/Schauger 14.2 Qvarfordt 14.3 Hilpher-Hülpher 14.4 Gropp 14.5 Angerstein 15 ANTAVLOR 16 TYSKAR VID BRUKEN 17 VALLONER VID BRUKEN 18 GRUVOR 20 Hjälp med klurig text 30 Yrken vid bruken 55 HJÄLPMEDEL FÖR SLÄKTFORSKNING 80 OCH VAD ÄR DETTA? 85 BILDER Dagens skratt EFTERLYSNING Klotterplank Sajtstatistik
Järnbruk

Wästanforss

2009-05-22 22:38 #0 av: Solveig

Olof Grau skrev en Beskrifning öfwer Wästmanland 1774. Jag citerar ur den några avsnitt som rör bruken. Först Västanfors

”Wästanforss Frälse-Bruk består af 1 Stångjärnshammare och 2 härdar: är et gammalt werk och ligger nära wid Kyrkan, der strömmen, som kommer up ifrån Simbla Bruk, faller ut i sjön Aspen. H. Riks-rådet och Fält-Marskalken Baron Hindrik Horn, som warit ägare af detta Bruket, feck år 1679 frihet, at til detta werkets drifwande köpa up kol i Bärgslagen, hwilket äfwenwäl af Kungl. Maj:t år 1680 den 13 Nov. blef faststäldt år 1689 den 13 junii. Då detta Bruket blef bibehållit at tillwerkningen ej här skulle få drifwas annorledes än med kol af egna Frälseskogar, och så länge de kunde wara tillräckeliga, skulle detta werket blifva bestående.

 

Hammarskatten är nu för tiden 7 Skeppund och 4 Lispund, samt Frälserättigheten 108 Skeppund. Själfwa Bruks-gården, som är ganska wäl bygd, feck förbemälta Kongl. Råd och Fältmarskalk H. Baron Hindric Horn år 1679 af Kongl Maj:t i förläning och til ärsättning för des abalienerade gods Wenden i Estland. Denne gård består av ett helt Mantal Frälse-Säteri. Wid reductionen befants denne egendom såsom Caduker graverad; men blef likwäl medelst Kongl. Reductions Reslutions af den 19 april år 1684 frikallad från Reduction: derpå har denna egendom blifwit bårtsåld af Fält-Marskalken Herr Baron Horn åt Bruks-Patron Robert Petres arfwingar, af hwilka Herr Ryttmästaren Baron Bengt horn genom arfsrätt återwan hälften i denna egendom, hwilken han sedermera bårtsålde år 1711 åt Bruks-Patron Carl Hesselberg. Nu är Herr Bruks-Patron Adolph Chrisiernin härutaf ägare. En såg- och en Mjölqwarn är wid detta bruket.”

Västanfors Herrgård 

Herrgården ligger nu vid Strömsholms kanal och ingår i Fagersta hembygdsmuseum.

Anmäl
2009-05-24 00:19 #1 av: KingZap

Verkligen kul läsning, tack!

Synd att bilden föll bort, den pekar just nu ut en fil på din hårddisk. Du behöver ladda upp den i sitens fotoalbum och sedan använda den därifrån för att det skall fungera. Säg till om du behöver vägledning.

Anmäl
2009-05-24 12:10 #2 av: Solveig

Tack för hjälpen med bilden! Stavningen och kommateringen är "original", gissa om Words stavningsprogram höll på att klappa ihop!

Reductionen det talas om är när Karl XI tog tillbaka gods och gårdar till kronan för at få lite pengar i statskassan. Caduker också är en sorts skatt.

Anmäl
2009-05-28 11:47 #3 av: [SvenA]

Det är alltid kul att läsa sådant här

Särskilt nu när jag inte kan läsa böcker själv längre

Anmäl
2009-05-29 16:40 #4 av: Solveig

Nu fick jag en tankeställare Sven. Jag försöker skriva enligt de tips du har gett om läsning i talsyntes, inga hemgjorda ord eller smileys, bara ett fråge- eller utropstecken Men hur lät det med den här gammaldags stavningen? Låter det konstigt så jag borde normalisera den?

Anmäl
2009-05-29 16:59 #5 av: KingZap

Hittade ett gammalt kort på västanfors som jag hade liggandes på hårddisken. Bilden visar hyttan och slussen och är från början av 1900 talet.

Anmäl
2009-05-29 22:38 #6 av: [SvenA]

#4 Det är ingwn fara med den texten eftersom den är förstålig som den är

Så krångla inte till det i onödan

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.