Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

0 ÖVRIGT 00.1 BRUKEN I FINLAND 00.2 BRUKEN I SVERIGE 01 Blekinge & Bohuslän 02 Dalarna & Dalsland 03 Gästrikland & Halland 04 Hälsingland & Härjedalen 05 Jämtland & Medelpad 06 Norrbotten & Närke 07 Småland & Södermanland 08 Uppland & Värmland 09 Västerbotten & Västergötland 10 Västmanland & Ångermanland 11 Östergötland 12 BRUKSPATRONER, ÄGARE 13 SMEDER I SVERIGE 14 SÖK SMED & VALLONRÖTTER 14.1 Schager/Skager/Schauger 14.2 Qvarfordt 14.3 Hilpher-Hülpher 14.4 Gropp 14.5 Angerstein 15 ANTAVLOR 16 TYSKAR VID BRUKEN 17 VALLONER VID BRUKEN 18 GRUVOR 20 Hjälp med klurig text 30 Yrken vid bruken 55 HJÄLPMEDEL FÖR SLÄKTFORSKNING 80 OCH VAD ÄR DETTA? 85 BILDER Dagens skratt EFTERLYSNING Klotterplank Sajtstatistik
Ägare, Brukspatroner etc.

Göran Fredrik Göransson (1819-1900)

2009-03-17 22:06 #0 av: KingZap

Grundaren av Sandvik en man med socialt ansvar

Sandviks grundare, Göran Fredrik Göransson (1819-1900), växte upp i Gävle i en redarfamilj. Han var den äldste sonen i en familj av tre flickor och fyra pojkar. Han fick en strikt men rättvis uppfostran och han lärde sig tidigt att alla människor har lika värde som präglade hans sätt att bygga upp och utveckla företaget och samhället. Hans respekt för andra människor yttrade sig i hans uppträdande dagligen. Vid ett tillfälle, när teatern i Gävle var ny, påpekade en av de närvarande att det var opassande att husmålaren satt bredvid de "finare" familjerna i första raden. Göran Fredrik svarade att "De har betalat samma pris för sina platser som vi andra och har därför samma rättighet att sitta här."

 

Consul Göran Fredrik Göransson, 1819-1900Vid 19 års ålder hade Göran Fredrik, till skillnad från sina bröder redan utvecklats till en bredaxlad man med tydliga karaktärsdrag av styrka och envishet. Trots hans lugna och självsäkra yta hade han ett hett temperament som kunde försvinna lika fort som det kom.


Han arbetade vid rederiets kontor, men hans far tyckte han skulle resa för att skaffa sig erfarenhet av internationell handel. Som en konsekvens av det blev han skickad till Tyskland vid 19 års ålder och sedan till Storbrittanien, USA och Frankrike. Den unge Göran Fredrik skaffade sig praktisk arbetslivserfarenhet genom att arbeta för partners till företaget och samtidigt  lärde han sig språk från de olika länderna där han arbetade.

 

Consul Göran Fredrik Göransson, 1819-1900

 

Totalt var han utomlands i 18 månader. När han återvände hade han huvudet fullt av idéer om företagets framtida utveckling och fokus. Han hade dock inte modet att presentera planerna vid detta tillfälle, pga sin låga ålder. Gradvis med Göran Fredriks växande inflytande förändrades företaget från sjöfarts sektorn till att bli en grossist i främst stål och järnvaror.

Den 31 Maj 1842 gifte han sig med Betty Sehlberg and de fick fyra söner och två döttrar. Hans älsta son Anders Henrik (1843-1910) spelade senare en viktig roll i faderns framtida aktiviteter. En av hans andra söner, Albert, deltog också i verksamheten till hans alltför tidiga död. De andra barnen valde andra vägar.

Järn och stål blev den övervägande delen av företagets grossistverksamhet. Detta omfattade köpet av den totala årsproduktionen från Högbo Bruk som sedan såldes vidare utomlands. I mitten av 1850-talet förstod Göran Fredrik vikten av större inblandning i produktionsprocessen och köpte därför Högbo bruk. Köpet av Högbo bruk skulle sedan leda till att ett helt nytt företag, Sandvikens Jernverk, bildades 1862 och som 1972 bytt namn till Sandvik.

Naturligtvis fanns Gävle med i diskussionerna om var det nya stålverket skulle ligga men betraktades som olämpligt av flera anledningar. Istället valdes det näst intill obebodda området där Sandviken ligger idag. Närheten till gruvor som kunde fylla behovet av malm och tillgång till skog för kolleveranser var två anledningar till att platsen valdes. En annan viktig aspekt var möjligheten att gräva en kanal för att alstra el via vattenkraft. Konsul Göran Fredrik gjorde ett för den tiden ganska ovanligt uttalande när han sade att den nya fabriken skulle konstrueras för ångdrift.

 

Vy över omgivningarna 1897. Foto: Elvert Erikssons historiska arkiv.

Vy över omgivningarna 1897. Foto: Elvert Erikssons historiska arkiv.

 

Området där företaget bildades (1862) var alldeles outvecklat förutom två byggnader. En bondgård som bolaget köpte och som senare användes till skola för att utöka samhället. Den andra byggnaden tillhörde ett järnvägsföretag och köptes också för att användas till huvudkontor. Den byggnaden finns än idag och står bredvid det nuvarande huvudkontoret som byggdes 1891. 

Arbetare behövdes nu för den personal fanns i Högbo och som kunde flytta till Sandviken var långt ifrån tillräcklig. Det var också nödvändigt att rekrytera arbetare från andra fabriker. Genom att erbjuda förmånliga villkor för familjer såsom höga löner och bra boende var det möjligt att attrahera den mest kvalificerade arbetskraften. Det beslutades redan i början att alla arbetare skulle egna lägenheter med ett rum och kök och egen ingång. Varje familj hade också en del i en trädgård för att odla grönsaker.

Konsul Göranssons roll i uppkomsten av samhället kan knappast överskattas. Så tidigt som 1862 byggdes fem byggnader för att inhysa fyra familjer i varje. Tre år senare hade 13 byggnader blivit färdigställda. Ett värdshus byggdes sedan för att ta emot gäster som började komma på besök. Ur hälsosynpunkt så etablerades ett förråd av medicinska förnödenheter vid huvudkontoret där alla anställda och deras familjer kunde få gratis medicin. Ved tillhandahölls också gratis.

 

Stålgatan år 1915 Foto: Sandvikens Kommun Central För att skapa en så trivsam miljö som möjligt att leva i, planterades alléer av träd med olika sorters träd för varje gata. Vattentillgången var organiserad med vattenpumpar vid valda gatuhörn. Speciella byggnader där familjer kunde tvätta sina kläder, baka bröd och brygga egna drycker byggdes en per gata.

Stålgatan år 1915
Foto: Sandvikens Kommun Central arkiv

 

Produktionen ökades i allt högre takt och så gjorde också antalet invånare i samhället. Detta innebar kraftigt höjda behov att utöka de sociala funktionerna. Det var inte längre praktiskt att transportera sjuka och skadade till Gävle och därför byggdes ett landssjukhus som runt 1900 kompletterades med ett sanatorium.

 

Badhuset, invändigt från 1904.  Foto: Elvert ErikEtt apotek och ett badhus byggdes. Alla kunde gå till badhuset minst en gång i veckan för att tvätta sig helt ren. För att försäkra sig om att döttrar i arbetarnas familjer lärde sig hur de skulle laga god och näringsriktig mat organiserades ett hushåll s- och ekonomisk skola. Det ordnades också ett läsrum med en biblioteksdel, syutbildning för flickor och 1908 byggdes stora teaterlokaler.

Badhuset, invändigt från 1904.
Foto: Elvert Erikssons historiska arkiv.

 

Utvecklingen av samhället kostade stora belopp och det fanns år då företaget investerade mer i samhället än i fabrikerna. 

Den älsta sonen Anders Henrik Göransson som senare övertog ledningen av företaget från sin far, visade samma respekt för människor som hans strikta men rättvisa far hade gjort. När teaterlokalen Valhalla var färdig så lämnades den över till arbetarna som fick använda lokalerna som de ville. Det förde med sig att de fick kritik från konservat ivt håll i Gävle och svaret var att "Allt kan visas på scenen i Valhalla men allt behöver inte applåderas." Med det menade Anders att censur var också arbetarnas sak att bestämma över. Det fanns dock en superintendent som säkerställde att det inte visades något som hade för låg kvalitet.

 

Kvinnor som tvättar i kanalen, 1912. Foto: Sandvikens Kommun Centrala arkiv

När barnbarnet Karl, Fredrik (1879-1960) tog över ledningen fortsatte företaget att ta hant om sina anställda. På 1920 talet introducerade han "Onsdagsklubben". Dessa möten med representanter för ledningen, tjänstemän och arbetare användes för att diskuttera mestadels arbetet men också samhället. Det uppmuntrades till att ge sin syn, positiv eller negativ, utan risk för bestraffning. Mötesprotokollen från dessa möten finns bevarade än idag.

Kvinnor som tvättar i kanalen, 1912.
Foto: Sandvikens Kommun Centrala arkiv

 

Fotboll vid Jernvallen. Foto: Elvert Erikssons historiska arkiv.En av de sista stora investeringarna i samhället som Sandvik gjorde var bygget av sportanläggningen Jernvallen. Det stod klart 1937 vid företagets 75års jubileum. I förhållande till antalet sporter som kunde praktiseras där var arenan den största och mest moderna sportanläggningen i Europa.

Fotboll vid Jernvallen. Foto: Elvert Erikssons historiska arkiv.

 

Under världsmästerskapen i fotboll 1958 arrangerades två matcher på Jernvallen. Än idag används den för elitidrott. 

I Konsul Göranssons anda fortsätter Sandvik vara en ansvarsfull arbetsgivare med stort engagemang i arbetsmiljö och personlig utveckling. Att många stannar under lång tid i företaget innan pension är bevis för att tjänstmän och löntagare uppskattar företaget. Förr i tiden kunde en anställd vara kvar i 60-70 år men även idag stannar några 40 och ibland 50 år.

 

[ Källa: www.sandvik.com (Översatt från engelska versionen) ]

Anmäl
2009-03-17 22:11 #1 av: KingZap

Göranssonska Släktföreningen

Intressant sida med mycket information om släkten Göransson, gamla bilder, dokument mm.

Anmäl
2009-03-17 22:50 #2 av: CarpetDiem

Detta var väl inte dumt det heller. Hade ingen aning om att Jernvallen var med i leken när VM gick Sverige. Jag har dock ett vagt minne från VM 58 av att jag inte fick följa med på Sverige - Västtyskland på Råsunda när morsan och farsan gick dit.

Vet inte om det var en sen match för en 3-åring Skrattande

Idag är väl Jernvallen mest känd för SAIK och bandy, eller hur?

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-03-17 23:12 #3 av: KingZap

Ja, det är bandy som gäller nu. Sista matchen gick här i veckan för snart är den nya inomhushallen Göranssons Arena klar som Göranssonska stiftelserna skänker till Sandviken.

Anmäl
2009-03-17 23:30 #4 av: CarpetDiem

Tjusigt av Göransson. Synd egentligen - för det har väl spelats bandy på Jernvallen en himla massa år.
Kommer Jernvallen att fortsätta sin existens som fotbollsarena då - eller försvinner allt?

Nya arenabygget i Stockholm (Swedbank Arena - Nationalarenan) kommer att kunna fixas till med is. Maffigt en SM-final i bandy med 55 000 på läktarn. Skrattande. Ja,ja... blir det så lär den veckan innehålla 7 torsdagar också.

Ha det!

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-03-19 19:31 #5 av: blombuketten

#3. Undrar just om du känner till gamla konsum i Långnäs,  sedemera Öllos skoaffär?

Anmäl
2009-03-19 22:27 #6 av: KingZap

#5 Ja, jag vet vart det ligger och jag kommer ihåg att vi köpte skor där när jag var liten.

#4 Göransson Arena byggs på Jernvallen området och även den gamla bandyplanen kommer finnas kvar tillsammans med fotbollsplan, ishallen (hockey) och den andra hallen för tex innebandy, bowling mm.

Anmäl
2009-03-20 11:46 #7 av: CarpetDiem

Ojoj - river dom den gamla bowlinghallen? Suck..
Har många minnen från elittiden då man åkte till Sandviken från Stockholm och Uppland och hade våra duster med bl.a SAIK.

Men det var nästan på Hedenhös tid.

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-03-20 13:48 #8 av: KingZap

#7 nej ingenting rivs det bara byggs en ny jättearena bredvid.

Så du kan åka upp och spela fortsättningsvis också :)

Anmäl
2009-03-20 16:09 #9 av: CarpetDiem

Nja... Gubben börjar bli till åren och orkar nog inte bowla i det tempo som de har nu.

Avslutade min karriär på 90-talet som coach för Sundbybergs IK's damlag. En period som nog har varit den roligaste i mitt liv.
Också den framgångsrikaste med ett antal SM-tecken med tjejerna.

Nåväl - nog om detta. Har jag vägarna förbi Sandviken lovar jag att jag ska åka in och försöka få uppleva gamla minnan.

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-09-04 23:39 #10 av: KingZap

Portätt av Göran Fredrik Göransson som hänger på Sandviks bruksmäss.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.