2009-03-26 12:49 #0 av: CarpetDiem

Jacques de Morgny som tillsammans med två söner tillhörde den grupp av valloner som flyttade till Sverige i början av 1600-talet kontrakterade i Vallonien.

Demoartikel 1Jacques de Morgny som tillsammans med två söner tillhörde den grupp av valloner som  flyttade till Sverige i början av 1600-talet.

I ett kontrakt som undertecknades i Sedan den 20 mars 1621 förband han sig att tillsammans med sina två söner, arbeta i Sverige under 3 år.

Jacques de Morgny , skoghuggarmästare från Saint en Thierache, inställde sig personligen för att underteckna förbindelsen att med två av sina söner bege sig i arbete till Sverige.

Kontraktet uppgjordes i närvaro av köpmannen Guillaume Gilles från Liége och köpmannen Arnould de Biernnoir från Sedan samt deras kommisionär Jean Piellard.

"Ovannämnda person jämte söner förbinder sig att redan följande dag starta sin färd för att arbeta i det nämnda riket under tre år räknat från dagen för deras ankomst till Sverige och avslutas först när de tre åren gått till ända, då de har möjlighet återvända till sina hemtrakter.

Biernnoir lovar att de omedelbart ska få 36 livres i vinpengar, när han av herr Groulle (troligen kaptenen) erhåller meddelande om att de gått ombord i Amsterdam. Dessa pengar utbetalas av Biernnoir åt hans bror Vincent de Morgny.
De har möjlighet att erhålla mera pengar, om de så önskar.
I lön kommer han att erhålla 8sou per corde (mått)
De erhåller gratis resa fram och åter.

Undertecknad Jacques de Morgny lovar att troget och väl iakta och uppfylla avtalet vid vite av fullt skadestånd genom pantsättande av av fast och lös egendom och under hot om skadeersättning och fängelsestraff.

 

Undertecknat inför staden Sedans notariat, 20 mars 1621

Somnetanz"

Jacques, som var född omkring 1580 kom från en vävarsläkt i Frankrike. Man vet att valloner var duktiga färgare och vävare redan från 1000-talets Tyskland och England.
När han for till Sverige var han Skogshuggarmästare, Maitre coupeur de bois, en förmanssyssla som man kan likställa med en fogde.
När han väl kom till Sverige blev han en av de viktigare kunskapsförmedlare i landet..


Redan dagen efter kontraktets underskrivande påbörjade de tre sin färd mot Sverige. Bara färden till Amsterdam tog ca.2 veckor. Därifrån gick färden med båt till Norrköping/Nyköping.
Tyvärr finns det inte några anteckningar (?) var Jacques var verksam någonstans i Sverige.
Inga uppgifter finns heller om honom efter 1624 vilket troligen innebär att han for hem igen.

I alla fall en av sönerna stannade kvar i Sverige - Christophe de Morgny.

Fortsättning följer.

Källa:Vallonernas Spår av Bjarne Berg