Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

0 ÖVRIGT 00.1 BRUKEN I FINLAND 00.2 BRUKEN I SVERIGE 01 Blekinge & Bohuslän 02 Dalarna & Dalsland 03 Gästrikland & Halland 04 Hälsingland & Härjedalen 05 Jämtland & Medelpad 06 Norrbotten & Närke 07 Småland & Södermanland 08 Uppland & Värmland 09 Västerbotten & Västergötland 10 Västmanland & Ångermanland 11 Östergötland 12 BRUKSPATRONER, ÄGARE 13 SMEDER I SVERIGE 14 SÖK SMED & VALLONRÖTTER 14.1 Schager/Skager/Schauger 14.2 Qvarfordt 14.3 Hilpher-Hülpher 14.4 Gropp 14.5 Angerstein 15 ANTAVLOR 16 TYSKAR VID BRUKEN 17 VALLONER VID BRUKEN 18 GRUVOR 20 Hjälp med klurig text 30 Yrken vid bruken 55 HJÄLPMEDEL FÖR SLÄKTFORSKNING 80 OCH VAD ÄR DETTA? 85 BILDER Dagens skratt EFTERLYSNING Klotterplank Sajtstatistik
Ägare, Brukspatroner etc.

Joachim Danckwardt grundare av Wirå Bruk

2009-03-05 21:16 #0 av: CarpetDiem

Mångsysslaren och sedemera Borgmästaren i Nyköping beslöt sig 1623 efter ett svek av bröderna De Besche att anlägga ett Järnbruk.

Här kommer en liten historiebeskrivning av borgmästaren i Nyköping Joachim Danckwardt ur Virå bruks synvinkel.

Joachim föddes år 1565 i Lübeck som son till handelsmannen Henrik Danckwardt och hans hustru Katarina. Han kom som tolvåring till Nyköping, där han tog tjänst hos borgmästaren Jon Olofsson för att tre år senare börja arbeta hos handelsmannen Klas Bagare som köpsvenn.

Den unge tyske pojken hade kommit till Nyköping i en intressant och levande tid. Hertig Karl byggde på slottet, borgarna byggde kyrkorna och handeln florerade framför allt genom att Nyköping hade ett förträffligt handelsläge, så länge de nordtyska handelsstäderna var de viktigaste avsättningsorterna. Tyskarna spelade en mycket stor roll i Hertigens residensstad, vilket man kan se av de talrika tyska borgarnamnen vid den tiden.

Genom sin tyska härstamning kan man tänka sig, att Joachim Danckwardt hade ganska mycket till skänks, då han började som egen handelsman. Redan som 22-åring, sommaren 1587, förekommer han i tullräkenskaperna med smärre varuposter.
Ständigt växte hans engagemang, då han drev handel med osmundjärn, spannmål och hudar, som var ortens egna exportartiklar.
Han importerade salt, tyger, öl, specerier, äpplen osv.
För hovets räkning importerade han stora mängder öl, som uppskattades mycket högre än det öl som Hertigens egna bryggare kunde åstadkomma.

Joachim Danckwardt försåg också herrgårdarnas herrar med importvaror och hade därigenom en köpstark publik för kvalificerade varor.

Han lyckades år 1595 förvärva en egen gård, gatubod, stallgård, kåltäppor och en dräng. Det Danckwardtska huset var ett stenhus med trappstengavlar. Huset var högre än alla de andra borgargårdarna och de stora barock-gavlarna saknade motstycke i staden. (Huset låg ungefär där det nuvarande Stadshuset i Nyköping är beläget.)
Femton år senare hade han fyra drängar och en piga anställda.

År 1610 blev Joachim Danckwardt rådman och fick då tillfälle att från år 1613 arrendera stadens "källarfrihet", d v s tullfrihet för öl- och vinimporten till stadens rådhuskällare, ett privilegium för rådmannens avlöning. På så sätt blev han för decennier framåt stadens förnämste krögare. Dessutom skaffade han sig också egna handelsfartyg, som bl a befraktades för Kronans räkning.

Joachim Danckwardt var nu en av stadens förmögnaste män och år 1616 blev han Nyköpings borgmästare. Han fortsatte dock sin handelverksamhet.
Trots Karl den IX:s död levde hovet vidare genom änkedrottningen och Danckwardt fortsatte sina leveranser till hovet. Han "arrenderade" skatteintäkter och tullintäkter samt drev många andra företag.

Bergsbruket intresserade honom som en naturligt följd av hans exporthandel med svenskt järn. Han var kompanjon med bröderna de Besche och de exploaterade gemensamt sörmländska gruvor.

Bröderna de Besche svek emellertid Joachim Danckwardt för sin landsman Louis De Geer. År 1623 anlade bröderna de Besche sin första masugn i Nävekvarn.
Samma år, 1623, skickade Danckwardt ut flera bergsmän för att finna en plats River.jpglämplig för järnbruk. Långt från allfartsvägarna och på slingrande stigar i Kolmårdens gränsmarker fann de utsända bergsmännen de goda förutsättningar för ett järnbruk vid Wiråns hemman.
Här fanns stora skogar för kolförsörjningen och vattenfall för att driva vattenhjulen till hamrarna.

En ung man vid namn Gert Störning kom till Nyköping år 1623 och tog tjänst hos borgmästare Danckwardt. Han var född i Lübeck år 1609. Likt andra Hansaborgare var han en mycket energisk och framåtsträvande ung man.
Gert Störning kom att anlägga ett järnbruk i Wirån för sin blivande svärfars räkning.

År 1638 beviljades Joachim Danckwardts ansökan om privilegium av Kongl. Bergscollegium i Stockholm. På sin ålders höst fortsatte Danckwardt som bruksägare med hjälp av sin stora familj.

Borgmästare Joachim Danckwardt var gift tre gånger och hade 29 barn.
Första giftet 1591 med Brita Olofsdotter f. 1565 - d. 1615, dotter till kyrkoherden Olof Hansson i Danmarks församling i Uppland.
Andra giftet 1616 med Abelonia Becker d. 1618, dotter till handlanden Petter Becker i Lübeck.
Tredje giftet 1620 med Karin Wastedotter f. 1596 - d. 1650, dotter till Rådmannen i Stockholm Waste Eriksson.

I sina tre giften hade han som nämnts 29 barn, därav 12 barn i det första, 3 barn i det andra och 13 barn i det tredje äktenskapet.
Skaran av barn och barnbarn var så stor, att han vissa tider för deras undervisning hade egen skola i sitt hus.

Vid sin död år 1648, 82 år gammal, efterlämnade han inte mindre än 88 avkomlingar.

År 1641 hade den 32-årige Gert Störning gift sig med en av Joachim Danckwardts döttrar, den 17-åriga Christina (f. 1624 - d.1648).
När Joachim Danckwardt dog tillträdde Gert Störning som brukspatron och blir Wiråns Bruks andre ägare.
Förmodligen hade svärsonen varit brukets förvaltare redan från början och var välförtrogen med järnbrukets drift.

Källor:
Nyköpings Historia av Ivar Schnell
Danckwardts-ättlingar Wirå Bruk 1638 - 1988 av Bengt Claesson
Artikeln är skriven av Christina Hjalmarson för Virå Bruksmuseum, Virå, Stavsjö/1998

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-03-18 22:28 #1 av: CarpetDiem

Detta har jag fått fram om Joachim. Mycket bygger på Riddarhusets uppgifter. Trots detta så finns inte alla hans barn omnämnda. Finns det någon läsare som kan hjälpa mig med detta?

 

Gift 1:o med Brita Olofsdotter. Född 1565 i Danmark (C).

                                Barn:

   Engel Danckwardt
Född 1601. Död 1654 i Nyköping (D).

   Katarina Danckwardt.
Född 1603 i Nyköping (D).
Död omkring 1655.

   Anna Danckwardt.
Född 1604 i Nyköping (D).
Död 1644 i Örebro (T).

   Joakim Danckwardt.
Född 1606 i Nyköping (D).

   Benedikta Joachimsdotter Danckwardt.
Född i Nyköping (D).
Död 1652 i Stockholm (AB).

   Henrik Danckwardt.
Död 1658 i Nyköping (D).

   Elisabeth Danckwardt.
Död 1659 i Nyköping (D).

 

Gift 2:o omkring 1616-12-.. med
     Abelonia Becker.
Född 1595 i Tyskland
Död 1618 i Nyköping (D).

                                       Barn:

   Peter Danckwardt.
Född omkring 1617-10-.. i Nyköping (D).
Död 1697-12-21 i Stockholm (AB).
Begravd i Norrköping (E).
Bogmästare i Norrköping (E).
Peter dog under Riksdagen den 21 december 1697.

Gift 3:o 1620-01-02 med
Karin Wastesdotter.
Född 1596 i Stockholm (AB).
Död 1650.

                                Barn:

   Johan Danckwardt.
Född 1622 i Nyköping (D).
Död 1640.

   Brita Danckwardt.
Född 1623-03-15.
Död 1667.

   Kristina Danckwardt.
Född 1624 i Nyköping (D).
Död 1668.

   Klas Danckwardt.
Född 1626 i Nyköping (D).
Död 1628 i Nyköping (D).

   Maria Danckwardt.
Född 1627 i Nyköping (D).
Död 1627 i NyköpinG (D).

   Margareta Danckwardt.
Född 1628 i Nyköping (D).

   Lukas Danckwardt.
Född 1630 i Nyköping (D).
Död 1632 i Nyköping (D).

   Klas Danckwardt.
Född 1632 i Nyköping (D).
Död 1632 i Nyköping (D).

   Henrik Danckwardt.
Född 1633-04-09 i Nyköping (D).
Död 1693.
Begravd 1704-03-08 i Värmdö (AB).
Student i Uppsala (C). Auditör vid greve Jak.Cas. De la Gardies Regemente.
Sekreterare vid Krigskammaren.
Refendarie i Reduktionskollegium.
Kommisarie I Reduktionskollegium 1668-09-05.
Vice President i Reduktionskollegium 1683-02-21.
Det höls själaringning för Henrik när han dog 1693.   

   Mikael Danckwardt.
Född 1634 i Nyköping (D).
Död 1663 i Nyköping (D).

   Apollonia Danckwardt.
Född 1636 i Nyköping (D).
Död 1690 i NyköpinG (D).

   Maria Danckwardt.
Född 1638 i Nyköping (D).
Död 1694 i Nyköping (D).

   Beata Danckwardt.
Född 1640 i Nyköping (D).
Död 1690.

 

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-04-17 10:24 #2 av: Cheyenne

Thomas. Alla uppgifter som finns att läsa om Joachim Danckwardt på nätet, ger en samständig bild, dvs att han hade 29 barn i tre olika giften. Dock är aldrig fler än 17-23 av dessa barn namngivna med födelseår.

Igår kväll låg jag och läste boken "Döden dikterar" av Göran Stenberg. Göran Stenberg är ganska flitig på AF och boken har jag fått i gåva av honom. Göran arbetar på Stockholms universitet och Institutionen för nordiska språk. Boken är ett resultat av hans doktorsavhandling där han har studerat Likpredikningar och Gravtal från 1600- och 1700-talet. En viktig källa för övrigt där kyrkböcker saknas.

I boken nämns Joachim Danckwardt på sid 227:

"I Zacharias Klingius likpredrikan över Joachim Danckwardt från 1648 blir epitafieförfattaren, prästen Andreas Julinus, tämligen utförlig och räknar upp den bortgångnes tre hustrur, som givit liv åt de 29 barnen".

Det verkar således inte råda någon större tvivel över att Joachim Danckwardt verkligen blev far till 29 barn, ingen verkar dock ha kunnat namnge de alla.

 

 

Anmäl
2009-04-17 16:53 #3 av: CarpetDiem

Okej,

Förstår att det kan vara svårt att hitta alla uppgifter om barnen eftersom det rör sig om början av 1600-talet så är risken rätt stor att all dokumentation inte finns tillgänglig.

Tack snälla för att du gav mig dessa uppgifter

Ha en trevlig helg

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-04-17 16:57 #4 av: CarpetDiem

Ett litet tillägg.

Joakim var min mm mm fm mm mf mm morfar så det känns lite extra kul att få lite mer kött på benen.

Ha en underbar dag!

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-04-17 17:55 #5 av: Cheyenne

Ja, då är vi ju släkt Thomas! Flört

Anmäl
2009-04-17 18:24 #6 av: CarpetDiem

Berätta mer!

Säger som min dotter sa när hon var liten - Ja e´nyfniken!

Vill du maila så finns min mailadress i min profil.

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-04-17 20:07 #7 av: Cheyenne

Så här; (jag har dolt uppgifter om nu levande personer):

Joachim Danckwardt var min fm mm ff mm ff ff:

Jag (1969 - )
far: (1945 - )
mor: Elsa Honorine Jansson (1904 - 1989)
mor: Honorine Louise Aurora Elliot (1877 - 1964)
mor: Sophia Karolina Raab (1842 - 1916)
far: Claes Gustaf Fredrik Raab (1814 - 1889)
far: Gustaf Adolf Raab (1786 - 1841)
mor: Ebba Gustava Lilliehorn (1762 - 1794)
mor: Margareta Christina von Danckwardt (1736 - 1819)
far: Gustaf Adolf von Danckwardt (1700 - 1768)
far: Peter von Danckwardt (1662 - 1732)
far: Peter Danckwardt (1617 - 1697)
far: Joachim Danckwardt (1565 - 1648)

Så vi är släkt Thomas! Glad

Anmäl
2009-04-17 23:09 #8 av: CarpetDiem

Kul!

Nu måste jag spåna vidare på denna gren. Himlakul!
Kan du inte höra av dig kan så vi komplettera varandras uppgifter?

Hälsningar

Thomas
Sajtvärd på Whisky och medarbetare på Järnbruk

Anmäl
2009-04-18 10:10 #9 av: Cheyenne

Jag har nog inte så många kompletterande uppgifter att komma med. Margareta Christina von Danckwardts födelse 1736 har jag fortfarande inte funnit (minns du diskussionen på Proveniens?) Hennes anor hänger fortfarande på att Riddarhusets uppgifter stämmer, dvs att hon var dotter till Gustaf Adolf von Danckwardt.

Anmäl
2009-04-19 11:13 #10 av: Cheyenne

Jag har varit i kontakt med Göran Stenberg avseende den likpredikan över Joachim Danckwardt som Göran tar upp i sin bok. Jag frågade honom vad hans uppfattning var avseende värdet och dess sanningshalt då man i likpredikan uppger att han blev far till 29 barn. Göran uppgav att man får anse att trovärdigheten är hög när det gäller den typen av uppgifter i en likprediken. Uppgifter om den avlidnes personlighet etc bör man dock värdera på ett annat sätt. Göran skrev vidare att det kan röra sig om dödfödda barn eller barn som dött strax efter födseln.

Nu hade Göran tyvärr inte kvar en kopia på likpredikan och det var 10 år sedan han gjorde sin doktorsavhandling och skrev boken så han mindes tyvärr inte om även alla barnen namnges i predikan, Danckwardts tre olika hustrur är namngivna. Likpredikan går det dock att beställa en kopia av från KB.

Anmäl
2013-03-20 19:48 #11 av: alderlof42


hej . jag är med ättling till Joachim danckwardt, via dottern engela . det är på min farmors sida av familjen. åsa

Anmäl
2018-05-09 18:55 #12 av: Lady05

Jag är också ättling till Joakim Danckwardt,han var min ff ff ff ff mf.

Jag härstammar ifrån Brita Danckwardt.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.