2009-03-01 21:44 #0 av: CarpetDiem

En knapp mil söder om Värnamo ligger Åminne. Vid denna plats anlade en avlägsen släkting till mig, Carl Gustav Danckwardt, Åminne Bruk som enligt uppgift stod klart 1826.

Carl-Gustav Dankwardt

- lagman och grundare av Åminne bruk föddes dagen före julafton 1786 i Kragenäs, Tanums kommun. Lyckliga föräldrar var Häradshövdingen i Bohuslän, Magnus Gustav Danckwardt och modern, friherrinnan Gustava Juliana Gyllengranat.

Carl Danckwardt växte upp i Eskilstorp utanför Bredaryd. Som 24-åring flyttar han till Kärda och köpte 1810 Källunda gård med Bestorp och bosätter sig på Bestorp plockades ner och flyttades 2 gånger av DaKällunda.

Mellan 1814 och 1820 bygger han ny huvudbyggnad och ekonomihus på Källunda.  Han bygger också dammar och kanaler från skogshöjden öster om Källunda för att med hjälp av vatten driva tröska och andra verk som gården behövde.

Den 8 augusti 1817 gifter han sig med Fredrika Christina Ridderborg (1798-1822) i Svanhals kyrka, Östergötland. De får gemensamt 3 döttrar. Hildur, Juliana och Fredrika.

Stor sorg blir det i huset när hustrun, endast 14 dagar efter Fredrikas födsel dör på Stora Källunda.
Carl Gustaf blir således ensam med tre döttrar i åldern 0-4 år. Säkert en mardröm på vid denna tid.

Grundar Åminne järnbruk

Slaggning vid Åminne järnbruk i Småland. Foto: DaCarl Gustav flyttade sedan det gamla bostadshuset på Bestorp från dess gamla läget vid Bestorpssjön två gånger. Första gången på 1820-talet till planen framför det nuvarande Åminne sedan till den nutida platsen på kullen öster om bruksruinerna.

Han anlade ett järnbruk, i dalen mellan det nuvarande Åminne och Bestorp vid Kröcklebäckens utlopp i Källundasjön, som blåstes första gången 1826.

Husbygge ruinerarCarl Gustav Danckwardts bygge som nästan ruinerade honom

Ett husbygge, eller snarare ett mindre slottsbygge höll på att ruinera Carl Gustav. Bygget blev dyrt och frestade hårt på ekonomin. Kanske för hårt eftersom Carl Gustav säljer sina egendomar 1852 till sin måg Jakob Henrik Lilliecreuz som var gift med mellandottern Juliana. 

 

 

Den 5 februari 1875 dog Carl Gustav på Källunda dryga 88 år gammal.

Här vilar lagman Danckwardt på Kärda gamla kyrkogå

 


Bilder + delar av text från mormor.se och Lars Ericsson
Bild på bruket från 20-talet saknar information om fotograf och
hittad på Wikipedia