2009-03-01 12:58 #0 av: CarpetDiem

Det är inte alltid så vanligt att man hittar illustrerade bilder på samhällen där bruk fanns. Här hittar vi i alla fall ett sådant fall.

Karta illustrerad av Lisa Lager

1. Järnmagasinet, slaggstenshuset på folderns framsida, ligger efter gamla vägen genom Ny-fors. Det användes som lager för färdigt stångjärn. En del av övervåningen var likbod. Strax väster om magasinet syns de fundament som är de enda resterna av den hammarsmedja som en gång fanns här.
2. Nyfors handel. Handeln började i "Oxelösund", flerfamiljshuset på andra Nyfors Handel Fotograf: Claes Johanssonsidan Solskensdammen, på 1870-talet när "Lindbergsmoran", bygdens barnmorska, började ta hem varor på beställning. 1948 flyttade verksamheten till huset som kallas för "herrgården" och som byggdes som bostad åt inspektorn på bruket. Här kan du proviantera, hyra kanot och köpa fiskekort!3. Nyfors skola. Ett äldre skolhus brann ner i början av 1870-talet och ersattes då av detta hus med två skolsalar och lärarbostad. Om söndagarna kom prästen från Malingsbo och höll gudstjänst här. Det rödmålade timmerhuset söder om skolan var kyrkstall. Skolan är idag antikhandel.
4. Smedbostäderna är de stora husen sydligast i byn. Här fanns sex bostäder om ett rum och kök, samt tre med enbart kök. Under brukstiden bodde ca 40 personer här.
5. Bredjö hytta ligger 3,5 km västerut från Nyfors. Här finns enstaka rester från hyttpipans botten, ett litet slaggstenshus och två stora slaggvarpar.
6. Rian i Norra Talltorp. Svedjefinnarna, eller skogsfinnarna, var de första nybyggarna i des-sa trakter på 1600-talet. De torkade sin råg i särskilda hus där man genom att elda i en ugn på undervåningen värmde upp övervåningen där säden förvarades. Ett sådant hus kallades "ria" och här kan du se ett av de få som finns kvar idag. Även i Spannbyn finns en ria, men den är inte tillgänglig för allmänheten.Skräddartorpsfallet
7. Skräddartorpsfallet. Här kastar sig Lumsån utför i en smal och brant ränna. Imponerande året om, men särskilt tidigt på våren! Här finns bord och bänkar, en markerad promenadslinga och en "naturlig jacuzzi" mitt i fallet - men var försiktig!
8. Gräsberg. Ett gammat finntorp som så små-ningom blev två stora gårdar. Gårdssmedjan i övre hörnet av marken är intakt och öppen för besökare. Området används idag som betesmark och är omgärdat av rovdjursstängsel. Följ den markerade stigen upp till vänster så kommer du till bergets topp med utsiktstorn och rastkoja. Vid klart väder ser man ända till Falun. Leden fortsätter sedan mot Nyfors (5 km).
9. Kyrkstigen mot Malingsbo utgår härifrån. Efter ca 7 km kommer du till Haraldstorp där kyrkvandrarna förr tog en paus. Om den blev för lång måste man "kuta" sista biten (4 km) och Haraldstorp kallades därför "Kutbyn"!

Läs mer hur det var på Nyfors då och nu

Text med tillstånd av Älgmark Malingsbo-Kloten
Foto: Handelshuset - Claes Johansson© Älgmark Malingsbo-Kloten 
        Skräddartorpsfallet - Claes Johansson© Älgmark Malingsbo-Kloten