Annons:
Etikett03-gästrikland-halland
Läst 5928 ggr
KingZap
2009-03-16, 09:49

Hofors bruk

Hofors bruk är ett järnbruk i Hofors kommun, Gävleborgs län, med anor från 1600-talet.

Hyttan och hammaren som troligen anlades samtidigt och vid samma damm på 1620-talet, övergick omkring år 1670 - i bruksägo. År 1680 tog den skotske affärsmannen Robert Petre över bruket och detta stannade i familjens ägo i nästan exakt 200 år. Den kanske mest kände i släkten Petre var Thore Petre, som även tillsammans med sin far Robert Fredrik Petre, var ägare av Hammarby med tillhörande egendomar i Ovansjö socken. Efter Thores död 1853 övergick egendomen till hans arvingar, vilka 1873 bildade Hofors och Hammarby AB.

Till följd av de ogynnsamma järnkonjunkturerna i slutet av 1870-talet kom bolaget på obestånd 1878 och nödgades 1879 avträda hela sin egendom till fordringsägarna. På konkursauktion inköptes bruksegendomarna av den störste fordringsägaren, Stockholms Enskilda Bank, och såldes därefter till bankdirektör André Oscar Wallenberg m.fl., vilka 1880 bildade Hofors AB.

År 1914 började man leverera stål till SKF i Göteborg, som 1916 förvärvade Hofors AB, vilket 1921 helt uppgick i detta företag. År 1986 bildades Ovako AB genom sammanslagning av SKF Steel AB och finska Ovako Oy AB. Detta uppdelades åter 1991, varvid Hofors bruk kom att tillhöra svenska Ovako Steel AB, med SKF som huvudägare, fram till 2005, då dagens Ovako bildades. Hofors bruk ingår i dag i Järnriket Gästrikland.

Hofors utvecklades med tiden till en modern industriort med stålverket som största arbetsgivare. Thore Petre, som även var riksdagsman, arbetade mycket för att barnen skulle få gå i skolan, något som inte alls var självklart på 1800-talet. Släkten Petre gav namn åt Torsåkers första skola 1826[1], "Petreskolan i Prästhyttan", dit han som brukspatron skänkte inkomsterna från två fastigheter i byn till skolan. Man anställde skollärare och det bestämdes att för alla barn skulle en avgift betalas. De fattigaste fick gå i skolan gratis eller betala mindre. Thore Petre själv har gett namn åt en av Hofors nuvarande skolor, Petreskolan.

[Källa: Wikipedia]

Annons:
Bjornen
2009-03-16, 21:57
#1

År 1548 betalar nybyggaren och bergsmannen Erik Seffridsson skatt första gången i Hofors. År 1604 eller något år tidigare byggs första hammaren av Mats Svensson och Anders Joensson som var gifta med sondöttrar till Erik Seffredsson. Masugnen uppfördes troligen på 1630-talet.   

Den 3 mars 1676 övertar borgmästarinnan Margareta Elis åtminstone delar av bruket som pat för skulder. År 1676 säljer sonen Jöran till Sven Bröms som tillsammans med Petre bygger masugn och smedja på andra håll. Petre köper 1680 Sven Bröms delar av Hofors bruk.

Upp till toppen
Annons: