2009-03-26 18:26 #0 av: Hirit

Men tids nog började affärerna gå dåligt och flera missnöjda bolagsmän började dra sig ur.

Nya bruksägare och handlare kom inflyttandes söderifrån och lyckades hålla verksamheten flytande ännu ett tag.

Till slut gick inte detta längre, den svåra ekonomiska situationen kan ha berott på att Rönnöfors bruk kostade för mycket att hålla i drift samt att konjunktur förhållandena försvårade situationen.

Fordringsägarna fanns det många av, däribland de fyra tidigare nämnda männen från grannsocknen Alsen, Det hela slutade med att de Ron gick i konkurs och familjen flyttade till Tylö bruk i Finland 1850  där han fortsatte sin verksamhet.

I Tylö föddes även sonen Ferdinand som sedermera blev kyrkoherde i Ragunda socken i Jämtland. K.F. de Ron och hans hustru gick till slut skilda vägar och han avled i Eksjö 1899.