2009-03-22 15:33 #0 av: CarpetDiem

Björneborg är en gammal bruksort.
1656 ansökte dåvarande rådmannen i Kristinehamn Olof Persson om rättigheter att anlägga en hammarsmedja vid Vismans utlopp i sjön Vismen.
1659 kom verksamheten igång.Bruket bestod länge av två stångjärnshamrar, men under 1830- och 40-talen byggdes verksamheten ut.
I början av 1870-talet skedde nästa stora utbyggnad. Då tillkom bessemerverk, stålsmedja med 14 ånghamrar, gjuteri, mekanisk verkstad samt en modern dubbelmasugn med uppsättningsmål efter Charlevilles konstruktion. Bruket kom att vara i familjen Nordenfeldts ägo i flera decennier, tills det 1895 såldes på exekutiv auktion för 640 000 kr till Värmlands enskilda bank.
1898 ombildades bruket till Björneborgs Jernverks AB.
År 1905 bestod verksamheten av bessemerverk, två masugnar, 2 konvertrar, 2 rostugnar m. m., ånghammarsmedja med 9 ånghamrar, gjuteri med 2 kupolugnar och mekanisk verkstad samt ångsåg.
Även ca. 4.600 ha åker, äng och skogsmark tillhörde järnverket.
Bland senare ägare kan bl.a. Atlas Diesel AB och Axel Johnson-koncernen nämnas.

Källa: Wikipedia

Detta inlägg bör kompetteras med historia om Ägare/Brukspatroner, smeder samt foton