2009-03-26 18:21 #0 av: Hirit

Den förste disponenten och chefen för Åflohammars bruk var Karl Ferdinand de Ron som var av Vallonsläkt. Familjen de Ron invandrade till Sverige under 1700-talet.

Karl Ferdinand föddes den 24 juni 1817 i Frankfurt, under en resa som hans föräldrar gjorde och han kom att tillbringa sin barndom i Tyskland där han så småningom studerade vid Heidelbergs universitet.

Vid 19 års ålder kom han till Sverige och bosatte sig vid Svabens bruk i Hälsingland, vilket hans äldre bror ägde och innan han flyttade vidare till Offerdal så utbildade han sig till bergsingenjör vid Falu Bergsskola.

I Offerdal kom han att förälska sig i en kyrkoherdesdotter, Carolina Johanna Beata Edvall född i Ovikens socken, Jämtland, han  gift esig med och fick två döttrar med, men även en son.

De kom att bo i Åflohammars herrgård och vid yngsta dotterns födelse i Kaxås, som ligger på gångavstånd från Åflohammar.

Under sin tid i Åflohammar, hade han köpt ett område av Hemmansägaren Mattis Nilsson och Olof Olofsson i Åflo.

En ansökan om att få stycka av marken gjordes, vilket beviljades av lantmäteriet den 7 och 8 oktober 1845.

I och med detta blev det fart på byggandet smedjor och hus, som skulle bli till bostäder för arbetarna och deras familjer och marken odlades upp så att de skulle kunna livnära sig.

Familjen de Ron blev populära bland bygdens invånare och herrgården var den förnämsta byggnaden i Offerdal.

Vid nedläggningen av bruket kom bönderna att köpa detta inklusive herrgården och sålde det vidare till Heffners trävarubolag, de i sin tur arrenderade ut herrgården som länsmansboställe och sedermera köpte dåvarande Offerdals kommun (numera tillhör Offerdals socken Krokoms kommun) som använde det som ålderdomshem till o med 1954.