2009-03-18 20:24 #0 av: CarpetDiem

- är beläget strax norr om Axmar by i Hamrånge socken på gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland.

Axmar bruk anlades av Bergmästare (och tillika ägaren till Älvkarleby Bruk), Claes Depken med stöd av privilegier den 7 april år 1671. Bruket såldes dock redan året därpå till assessor Albrekt Behm och övertogs sedan av hans dotter Brita (även kallad "Järn Brita") och sedermera av hennes sonson Karl Albert Rosenadler. Rosenadler sålde 1772 bruket till greve Löwenhjelm som redan efter 5 år sålde det vidare till David von Schinkel. Bruket stannade sedan i släkten von Schinkels ägo fram till 1890 då det åter såldes till Bergvik och Ala AB.

Den egentliga driften upphörde före 1920 och bruket lades formellt ner 1927.

Ägare till Axmar bruk i kronologisk ordning:

  1. 1671-1672 Bergmästare Claes Depken
  2. 1672-1679 Assessor Albert Behm (-1679)
  3. 1679-1755 Brita Behm (-1755)
  4. 1755-1772 Karl Albert Rosenadler
  5. 1772-1777 Greve Fredrik Adolf Löwenhjelm
  6. 1777-1807 Kommerseråd David Schinkel (1743-1807)
  7. 1807-1840 Kammarherre Johan Fredrik von Schinkel (1791-1840)
  8. 1840-1882 Överste Bernt Bergman/von Schinkel (1795-1882)
  9. 1882-1890 Brukspatron Carl David Fredrik Bernhard von Schinkel (1839-1911)
  10. 1890- Bergvik och Ala AB

Numera står Axmar hytta, som byggdes på 1860-talet, kvar som ett monument över den tidigare järnbruksepoken och i ett av hyttans magasin, vid hamnen, ligger den mycket uppskattade Axmarbrygga Havskrog.

Källa: Wikipedia 
Bild: Björn Roos