2009-03-16 23:23 #0 av: CarpetDiem

Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök, till Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län.
Född 1645-05-09 på Åkra i Vändels socken, Uppsala län. Studerade i Uppsala. Kom under sitt 16:e år till kamrer Elof Hök i Stockholm och lärde där bokhålleri.
Bokhållare och kamrerare hos riksfältherren greve Jakob De la Gardies änkefru, grevinnan Ebba Brahe, samt tillika inspektor över hennes och några hennes barns gods och bergverk i 13 år.
Arrenderade en tid Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län av greve Pontus De la Gardie. Häradshövding i Norrbo, Norbergs och Skinnskattebergs härader i Västmanland 1682-02-26.
Adlad 1687-08-07 (introd. 1689 under nr 1115).
Död 1706-08-11 och begraven s. å. 14/10 i Västerfärnebo kyrka, Västmanlands län.
'Under det år 1675 med Danmark började krig höll han, förutom soldater, på egen bekostnad fyra väl utrustade ryttare vid livregementet till häst. Gav även första anledningen till Sätra hälsobrunns upptäckande, sedan han med dess vatten botat sin lama arm.'
Gift 1672-04-21 med Regina Elbfas i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Sånga och Skå församl:s pastorat av ärkestiftet Lars Börstel), dotter av konterfejaren och målaråldermannen i Stockholm Jakob Elbfas.

Barn:

Ebba, död ung.

Anders, född 1674. Brukspatron. Död 1757.

Brita, död ogift före fadern.

Maria, född 1678, död 1741-02-02 på Kättsta i Harakers socken, Västmanlands län.
Gift 1:o 1608-10-09 på Fors bruk i Västerfärnebo socken, med häradshövdingen i Norbergs och Skinnskattebergs härader i Västmanland Lars Hvass, sedan Hvasser,
född 1670 i Trälleborg, död 1716-04-26 på Kättsta.
Gift 2:o därst. 1719-12-28 med Carl Westenhielm, nr 1201, född 1692, död 1728.

Beata, född 1680, död 1738-05-12 i Fällingsbro prästgård.
Gift 1704-01-14 med kyrkoherden i Fällingsbro pastorat av Västerås stift, prosten Christiernus Erici Christiernin, född 1675-11-30 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken,  Västmanlands län, död 1743-11-22, broder till assessorn Carl Christiernin, adlad von Christiersson, nr 1725.

Charlotta
, född 1683 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län, död i barnsäng 1717-12-22 på Fors bruk.
Gift 1714-04-04 på sistnämnda bruk4 med brukspatronen Anders Ahlbom i hans 2:a gifte (gift 1:o 1687 med Maria Greta Wreman, dotter av borgmästaren i Arboga Peter Wreman), född 1665 i Arboga,
död 1723-07-23 på Fors bruk.

Carl, född 1686. Häradshövding. Död 1731.

Anna Margareta, död före fadern.

Källa:Riddarhuset