2009-03-26 18:33 #0 av: Hirit

I Långfors

fanns ännu en bruksanläggning,(järnverk) som utgjorde en väsentlig del av Rönnöfors och Åflohammarsbruk.  Långfors är ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk och ligger i Långan, nära Landön i Offerdals socken.

Långfors sköttes av en inspektor som var bosatt i ett hemman i Långan, där en herrgård byggdes för honom och hans familj.

En av dessa inspektorer hette Lars Albert Flykt och var född i Rengsjö den 5 mars 1829 och han var gift Amanda Brännström från Skellefteå. Familjen flyttade vidare till Ljungå Bruk 1858.

Angående det järn som levererades till Långfors så hade P.A. Löfgren meddelat följande

 " Erik Johansson född den 19 november 1829 som bodde i Västerulfsås och "Jörn" i Nordannälden seglade järnet på båtar och pråmar från Rönnöfors över Landösjön till Långan.

Sedan rodde de järnet till Långfors, där det fanns smedja och spikhammare." medan andra har berättat att järnet lagrades i magasin på bruksgården i Långan och under vintertiden så bröt bolaget väg för att kunna frakta järnet. Båda sätten kan ha använts.

Manufaktursmeden vid Långfors var Johan Fredrik Hammarberg, som var född i Valbo 1823 och spikdrängen hette Halvar Nilsson från Böle.

Vad tillverkade man av malmen

Den gjöt man spishällar, våffeljärn, kokgrytor och järnkaminer m.m. Stångjärnet levererade man för vidare bearbetning till olika köpare. Även plogar som var av god kvalité tillverkades.

Vid brukets nedläggning köpte Åkers styckebruk modellen och namnet "Modell Rönnöfors"

Tillsammans med Åflohammars manufaktursmide och Långfors spik och manufaktur tillverkning, var detta en stor anläggning i Jämtlands fjäll och skogs värld.

De flesta yxorna tordes ha stålsatts av Janne Hammarberg, som ansågs vara den som var skickligast, det arbetet gjordes i Åflohammar.

De produkter som man fick fram vid Rönnöfors och Åflohammars bruk hade stora avsättningsområden, i Jämtland och Norge.

Jag har gjort en sammanfattning så långt det går med egna ord. Källa: En bok om Offerdal del 1. Bruksnäringen.