2009-03-26 13:16 #0 av: CarpetDiem

1 skeppund tackjärnsvikt = 194,5 kg
1 skeppund bergsvikt = 149,6 kg
1 skeppund stapelstadsvikt = 136 kg

Tackjärn räknas i tackjärnsvikt.
På skeppundet gick det 26 lispund.
Stångjärn räknades vid hamrar och bruk i bergsvikt och i hamnstäderna i stapelstadsvikt. Därvid delades skeppundet i 20 lispund.
På ett skeppund tackjärnsvikt gick det 26 lispund bergsvikt.
Osmundsjärnet uttrycktes i läster och fat med 12 fat på lästen.
1 fat var lika med 1 skeppund stapelstadsvikt.
Träkolen använde man stigar och tunnor. 12 eller 8 tunnor på 1 stig. 12  tunnorsstigar var vanligast.
Malm räknades i lass.1 lass = 54 lispund bergsvikt.
Längdmåtten var följande:
Aln (1aln = 0,594m)
Famn (1 famn = 3 alnar, på vissa ställen 3½ aln)

Snurrigt? Javisst - men detta hör till historien.