2009-03-10 17:04 #0 av: CarpetDiem

Peder Swensson Printz född troligen före 1620, död 1680. Auditör, mantalskommissarie och brukspatron. Grundade tillsammans med sin kompanjon Anders Larsson Höök Gysinge bruk. Höök blev mot 1670-talet slut ensam ägare till bruket. Printz ekonomi havererade mot slutet av hans liv, delvis till följd av den brand som drabbade hans sätesgård Ingbo i Enåker socken år 1671.

Printz var gift två gånger. I första äktenskapet med Karin Håkansdotter föddes sonen Sven Persson Printz. I andra äktenskapet med Anna Bure föddes minst 9 barn. Sonen Roland övertog sätergården Ingbo och gick i sin faders spår och blev mantalskommissarie, ett ämbete han innehade i 51 år.

Källa: Wikipedia 2009-03-10