2009-03-20 22:25 #0 av: CarpetDiem

Gästrikland verkar inte bara vara ett järnbrukstätt område - utan även tätast på Whiskeydestillerier. Inte bara gamla Mackmyra Bruk har återuppstått som tillverkare av en Whiskey av mycket hög klas. Nu följer även Gammelstilla Bruk Mackmyra i fotspåren.

Men den första stångjärnssmedjan i Gammelstilla grundades på 1650-talet. Här fanns god tillgång på skog och vattenkraft. Avståndet var också rimligt från masugnarna i Torsåker - framförallt den i Skommarhyttan - där råvaran tackjärn hämtades.

Under 1800-talet expanderade verksamheten. Då byggde man en ny smedja, en egen masugn och en mekanisk verkstad. Omkring 1914 upphörde järnframställningen och Gammelstilla övergick till att bli ett jord- och skogsbruk.

I dag är Gammelstilla en fridfull plats med många lämningar från järnbrukstiden. Stångjärnssmedjan, kraftstationen och de mekaniska verkstäderna med sina verktyg och maskiner, är industrihistoriska.

Här är en bild från gamla tegelmagasinet som numer inhyser Gammelstilla Whiskey.

Bild: Fotohistoriska.se