2009-02-24 22:32 #0 av: Solveig

När man började använda järnmalm fann man den ofta i sjöar och myrar, så kallad myrmalm. Malmen rostades i murade gropar tillsammasn med kol så det blev hårdareoch kunde sedan bearbetas till vapen och verktyg.

Från ungefär 1100-1200-talet användes bergmalm. När man hittade en malmkropp bröt man rakt ner i ett dagbrott. Man eldade på berget och så berget sprack. Sedan fick man använda hackor och spett för att få loss malmbitarna.

Grundvattnet steg snabbt upp i gruvorna och vattnet måste tömmas med hinkar. Malmen måste också bäras upp i hinkar i början. Man klättrade upp och ner på stegar tills gruvan blev för djup, då började man bryta en ny gruva bredvis den gamla.

Svinryggens gruvor är ett typiskt exempel. Det är en lång rad gruvhål efter varandra på bilden.

Bilden godkänd av ägaren att läggas upp