2009-02-25 14:10 #0 av: [SvenA]

Personakt

Anders Angerstein

Blev 44 år.

Far Johan Fredrik Angerstein. Född omkring 1590.

Mor Mor Mor. Född omkring 1590.

Född 1614-10-07 Beneckenstein,Hartz Tyskland.

Död 1659-09-12 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län.

Familj med Anna Katarina Doms

Maka Anna Katarina Doms. Född 1617 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län. Död 1675-03-02 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län.

Son Johan Angerstein. Född 1646-09-25 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län. Död 1716-05-23 Hedemora.

Dotter Elisabet Maria Angerstein. Född omkring 1652 Turbo Hedemora Kopparbergs län. Död 1732-02-27 S:T Illian Västerås Västmanlands län.

Familj med Nn Danneberg

Maka Nn Danneberg. Född omkring 1610. Död 1639.

Son Anders Angerstein. Död 1672-05-08.

Son Fredrik Angerstein. Död 1675.

Dotter Elisabet.

Noteringar

I sällskap med några andra bergsmän inflyttade A. 1639 från Nederländerna och erhöll anställning hos en sin landsman Marcus Koch, som några år förut inkommit till Sverige och blifvit befordrad till svensk myntmästare. A. biträdde honom i att upprätta Avesta kopparverk, som vid den tiden blifvit af regeringen och det s. k. kopparkompaniet öfverlämnadt till Falu bergslag, och arrenderade därjämte för egen del Turbo bruk i Hedemora socken. Missnöjd med den ringa uppmuntran han här tyckte sig röna, lämnade han åter landet 1652 och tog tjänst hos grefven af Stolberg, såsom direktör för dennes järnförädlingsverk vid Lüttich. Han återkom likväl ännu en gång, men dog kort därpå d. 12 sept. 1659. Bland de förbättringar för hvilka svenska bergsbruket hos honom står i förbindelse, hör äfven införandet af ett nytt och ändamålsenligare kolningssätt

Var i tjänst som bergsbruksidkare hos furstliga Luneburgska hytteförvaltaren Kristian Sieferdt på Altenbrocka. erhöll avsked 1639. Begav sig sedan till Nederländerna varifrån han inflyttade till Sverige jämnte några andra bergsmän 1639. Kom först i tjänst hos dåvarande svenske myntmästaren Markus Kock, biträdde denne vid anläggningen av Avesta kopparverk. Bergsfogde 1643. Lämnade Sverige på grund av den ringa uppmuntran han tyckte sig röna 1652. Tog tjänst hos greve Johan Martin af Stollberg, direktör över dennes järn- och hyttverk vid Luttieh. Återkom till följd av arvsfrågor efter sin syster Hans Steffens änka 1659. Begraven i Steffens grav i Hedemora kyrka. Arrenderade på 1640-talet av sin svåger, Hans Steffen, Turbo bruk. Bland de förbättringar han införde inom bergshanteringen var ett ändamålsenligare kolningssätt det viktigaste. Bruksdirektör. Född 1614-10-07 i Tyskland (D). Död 1659-09-12 i Turbo

"Anders Angerstein eller Andræ von Angerstein växte upp på godset Angerstein i furstendömet

Calenberg i Niedersachsen vid floden Leine. Godset kom i familjens ägo genom en förfader till Anders, ungraren Stephan Crachta, som av den romerske kejsaren Fredrik II adlades och fick namnet von Angerstein. Anders innehade godset tillsammans med sina syskon. På grund av förfall inom godsets järn- och hammarverk tvingades syskonen sälja godset. Anders begav sig först till Nederländerna och fortsatte senare därifrån till Sverige tillsammans med några andra bergsmän bland annat Heinrich Hentzell. Hülphers beskriver Anders Angerstein så här: 'Ehuru han stående på hästryggen eller gumpen kund svänga och tumla med sin häst, war han därför intet, som wäl en del hållit före, ryttmästare, utan twärtom wäl underwist i bergshanteringen.' Anders Angerstein ska ha kommit till Sverige 1639 på anmodan från sin svåger Hans Steffens. Han anställdes vid ankomsten av Markus Kock som bokhållare vid myntverket i Säter och med att vara Markus Kock behjälplig med Avesta kronobruk och flera stångjärnshammares uppbyggnad. 1649 ska han ha blivit bergsfogde. Han arrenderade Turbo bruk av Steffens som ägde andelar däri. 'Mindre belönt

än förväntat begärde han 1652 avsked och reste fattig med ganska hedrande vittnesbörder

åter till sitt fädernesland. I förväntan på något arv efter sin svägerska, Steffens' avlidna änka, och någon belöning för sina Sveriges rike gjorda tjänster reste han 1659 för andra gången med hustru och barn över till Turbo, där han nio veckor efter ankomsten den 12 sept. nyssnämnda år avled och blev d. 21 i samma månad i Steffens' grav i Hedemora begraven.' Anders Angerstein ska ha hjälpt Markus Kock att bli en välställd och adlad man. Anna Katarina Doms' syster Sofia Doms gifte sig med bergsmannen Hans Steffens, som ägde Norns bruk

Personhistoria

Årtal Ålder Händelse

1614 Födelse 1614-10-07 Beneckenstein,Hartz Tyskland.

1617 Makan Anna Katarina Doms föds 1617 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län.

1639 Makan Nn Danneberg dör 1639.

1646 31 år Sonen Johan Angerstein föds 1646-09-25 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län.

~1652 Dottern Elisabet Maria Angerstein föds omkring 1652 Turbo Hedemora Kopparbergs län.

1659 44 år Död 1659-09-12 Turbo Bruk Hedemora Kopparbergs län.